Samen werken aan een mooie natuur.

In het Nationaal Park werken vele partijen samen. Stichting het Limburgs LandschapStaatsbos-beheer, particuliere grond-eigenaren en de Gemeente Bergen en Gennep hebben samen een beheerplan voor het gebied gemaakt. De provincie Limburg en het Ministerie van LNV ondersteunen financiëel de beheerwerkzaamheden en ook de recreatieve voorzieningen. Er zijn in Limburg nog twee Nationale Parken; de Meinweg en de Groote Peel. In heel Nederland zijn er in totaal 20 Nationale Parken. Meer info via www.nationaalpark.nl en voor de kids: kids.nationaalpark.nl

Stichting Het Limburgs Landschap

Een van de beheerders van het Nationaal Park De Maasduinen en eigenaar van het bezoekerscentrum is De Stichting Het Limburgs Landschap. Voor meer informatie over de stichting, www.limburgs-landschap.nl