Groepsexcursies met natuurgids

Voor groepen kunt u diverse maatwerkexcursies reserveren die begeleid worden door Maasduinengidsen.

Algemene excursie

Tijdens een algemene excursie ligt de nadruk op de natuur en het nationaal park. Wilt u dat er tijdens een excursie wordt ingegaan op een speciaal thema dan kunt u dit bij de reservering aangeven. Bij groepen van tien tot twintig deelnemers, gaat één Maasduinengids met u op pad. Bij meer deelnemers worden meer gidsen ingeschakeld. De startlocatie en het thema kunnen vooraf in overleg bepaald worden.
Voorbeelden mogelijke thema’s: – Natuur algemeen – Nationaal Park De Maasduinen algemeen – Seizoenen – Specifiek natuurgebied bijv. Bergerbos, Reindersmeer of Landgoed de Hamert – Specifiek flora en/of fauna – Cultuurhistorie – Excursie voor mensen met een beperking.

Reservering en tarieven

Voor de actuele tarieven en het reserveren van een excursie kunt u contact opnemen met Stichting het Limburgs Landschap via telefoonnummer 077-4737575. Een excursie dient minimaal drie weken voor de gewenste datum aangevraagd te worden en is altijd onder voorbehoud van de beschikbaarheid van gidsen. Alle aangevraagde excursies worden bevestigd met een brief.